Construímos solidez dos nossos negócios através da transparência, ética e integridade

Buscamos evoluções constantes em cada processo adotado no relacionamento com clientes e fornecedores, para assegurar segurança e tratamento adequado em conformidade com as normas vigentes.

callcenter
Nedladdningar

Här hittar du vårt kompletta dokumentbibliotek med aktuella policyer och regler som tillämpas på Yes.

Miljöledningspolicy

Miljöledningsprinciperna som beskrivs i denna policy vägleder …

Hållbar inköpspolicy

Se till att under processen att förvärva varor och tjänster och hantera...

Policy för arbetspraxis och rättigheter

Fastställ riktlinjer och principer...

Hälsopolicy Säkerhet och livskvalitet

Denna policy beskriver principer...