ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ

      ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΡΑΖΙΛΙΑ

      ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

      ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΛΟΥΚΕΛΙΑΣ

      ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΟΥΚΕΛΙΑΣ

      ΚΛΑΔΟΣ BORÁ / sp

      Επί του παρόντος, ΕΞΑΓΟΥΜΕ σε περισσότερες από 42 χώρες με προϊόντα που πληρούν τους αυστηρότερους νόμους στις παγκόσμιες αγορές.