Το GlucanGold έχει αποτελεσματική, ταχεία και παρατεταμένη ανοσολογική απόκριση.

Ανώτερη βιοδραστικότητα

Η γραμμή GlucanGold περιέχει μια ισχυρή πηγή καθαρισμένης και συμπυκνωμένης β-γλυκάνης που προέρχεται από το κυτταρικό τοίχωμα ζύμης Saccharomyces cerevisiae, με ανοσορρυθμιστική λειτουργία και με διαφορετικές δόσεις για υψηλή και χαμηλή πρόκληση.

Έως 60% περισσότερη ενεργοποίηση της ανοσοαπόκρισης σε σύγκριση με άλλη πηγή καθαρισμένης β-γλυκάνης. USP / Ribeirão Preto, 2019. Μη δημοσιευμένα δεδομένα.

GLUCANGOLD®

οφέλη

ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ