GlucanGold har ett effektivt, snabbt och förlängt immunsvar.

Överlägsen bioaktivitet

GlucanGold-linjen innehåller en potent källa av renad och koncentrerad β-glukan härrörande från jästcellväggen Saccharomyces cerevisiae, med immunmodulerande funktion och med olika doser för hög och låg utmaning.

Upp till 60% mer aktivering av immunsvaret jämfört med en annan källa för renad β-glukan. USP / Ribeirão Preto, 2019. Opublicerade data.

GLUCANGOLD®

fördelar

DEN NÄSTA GRÄNSEN FÖR NÄRING