De laatste decennia bepaalden de huidige wereldwijde varkensindustrie, met de ontwikkeling en implementatie van nieuwe technologieën. Deze beweging, die verband houdt met het concurrentievermogen van de sector en de behoefte aan meer productie, heeft geleid tot het gebruik van verschillende technologieën en gelijktijdige oplossingen, wat heeft geleid tot de nieuwe 5.0-varkensproductie, die verder gaat dan de varkenssector en die al een grotere agribusiness heeft gekregen en landbouw wereldwijd.

Er is veel gezegd over nieuwe technologieën en er gebeuren al geruime tijd verschillende dingen in de evolutie van digitalisering, zowel in de veehouderij als in de landbouw. Veel mensen zeggen zelfs dat het coronavirus een versneller van de toekomst is geworden, omdat het onze manier van zijn, leven, handelen en werken heeft veranderd. Als gevolg hiervan werd de implementatie van een aantal technologieën die al bestonden, maar die nu deel uitmaken van ons dagelijks leven, versneld.

Het is belangrijk om te benadrukken dat deze technologieën al in ontwikkeling waren en dat er duidelijk een planning was voor dit decennium om grote veranderingen te ondergaan. Misschien zijn wij de generatie die getuige zal zijn van de grootste digitale transformatie in de menselijke geschiedenis. We leven in een tijdperk van convergentie tussen het fysieke, het biologische en het digitale.

Van de technologieën die voor meer veranderingen in de manier van veeteelt zullen zorgen, vallen de volgende op: het Internet of Things (IoT), 5G, Blockchain, Augmented Reality (AR) en Artificial Intelligence (AI). Samen zullen deze vijf technologieën onze manier van leven veranderen. Zelfrijdende auto's zijn over een paar jaar realiteit; IoT-apps zullen steden, huizen en industrieën slimmer maken, vooral met de komst van 5G. Thermografie en gezichtsherkenning zullen steeds meer deel uitmaken van ons dagelijks leven; robots zullen steeds meer worden gebruikt in de geneeskunde, transport, industrie, recreatie en zorg; en augmented reality stolt als een arm in de geneeskunde.

In de veehouderij maakt alles deel uit van evolutie 5.0, dat is het beheer door middel van autonome digitale beslissingstechnologieën, dat wil zeggen, het is de combinatie van deze getoonde technologieën (IoT, IA, 5G, Big Data, RA en Blockchain).

In de varkensproductie brengen deze nieuwe technologieën de sector meer sensoren, met grotere snelheid en meer kunstmatige intelligentie, waardoor de technologieën zelf kunnen reageren op de verzamelde gegevens en beslissingen kunnen nemen zonder menselijke/handmatige tussenkomst. Dit is varkenshouderij 5.0: de optelsom van digitale sensoren, robotica, kunstmatige intelligentie en 5G, waarbij de besluitvorming ook aan de machines ligt.

Deze sensor-emancipatietechnologie begint in 2021 een opvallende uitbreiding te krijgen, want precies in dat jaar worden twee belangrijke technologieën gelanceerd, namelijk Edge Analytics (edge analytics) en Deep Learning (deep learning). Deze technologieën configureren de analyse van de verzamelde gegevens en de daaruit voortvloeiende reactie die moet worden uitgevoerd op de sensor die ze heeft verzameld, zonder dat ze naar een verwerkingscentrum of cloud hoeven te worden gestuurd.

De sensoren, die momenteel in de varkenshouderij worden gebruikt, vangen en verzenden naar de smartphone (of computer) een reeks informatie, zoals: lichaams- en omgevingstemperatuur, vochtigheid, concentratie kooldioxide, ammoniak, helderheid, luchtstroom, gezichtsherkenning (door oorbel of ketting), bewegingen van dieren, geluiden (hoesten, stress), lichaamsgewicht, water- en voerverbruik. Snelle actie bij gemelde afwijkingen verbetert de efficiëntie en het welzijn van de dieren.

We zijn getuige van een van de grootste technologische revoluties in de samenleving die zeker zal bijdragen aan een verdere verbetering van de productie van kwalitatief en kwantitatief eiwit om de wereld te voeden.

*Luciano Roppa is dierenarts en CEO van Yes

nl_NLNL