Klokkenluider KANAAL

Contact

Bel desgewenst: 0800 900 9002

AANDACHT! 

Het Ethiekkanaal mag NIET worden gebruikt voor vragen, klachten,
suggesties of kritiek met betrekking tot de geleverde producten en diensten.
In deze gevallen dient u contact op te nemen met de ombudsman via Ouviria@yessinergy.com .

 

GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS, PARTNERS EN DIENSTVERLENERS

PORTUGEES