Whistleblower CHANNEL

Kontakt

Om du föredrar, ring: 0800 900 9002

UPPMÄRKSAMHET! 

Etikkanalen bör INTE användas för frågor, klagomål,
förslag eller kritik relaterade till de produkter och tjänster som tillhandahålls.
I dessa fall bör du kontakta ombudsmannen på Ouviria@yessinergy.com .

 

UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER, PARTNARE OCH SERVICEFÖRETAGARE

PORTUGISKA