Prebiotica en boterzuur kunnen colistine vervangen als promotor van groei voor kraambiggen

Het doel van dit werk was om de verschillende concentraties en principes van prebiotica en natriumbutyraat te evalueren, met als doel colistine als groeibevorderaar te vervangen. In totaal werden 120 biggen gebruikt, gespeend op een leeftijd van 22 dagen, met een gemiddeld begingewicht van 5,475 ± 0,719 kg. De dieren werden verdeeld in gerandomiseerde blokken, in zes behandelingen, wat overeenkwam met het gebruik van de volgende voedingsadditieven: T1) colistine (40 ppm); T2) β-glucanen/mannanoligosachariden (0,2%); T3) calciumbutyraat (0,1%); T4) β-glucanen/mannano-oligosacchariden (0.1%) + fructooligosacchariden (0.01%) + galacto-oligosacchariden (0.09%); T5) β-glucanen/mannano-oligosacchariden (0.1%) + fructooligosacchariden (0.03%) + galacto-oligosacchariden (0.07%); en T6) β-glucanen/mannano-oligosacchariden (0.1%) + fructooligosacchariden (0.05%) + galactooligosacchariden (0.05%). De resultaten toonden aan dat er geen verschil was tussen behandelingen voor een van de prestatieparameters in een van de geëvalueerde fasen. Voor de incidentie en intensiteit van diarree geven de resultaten aan dat behandelingen met alternatieve additieven effecten vertoonden die vergelijkbaar waren met die van de groep die met colistine werd behandeld. Er werd een significant verschil gevonden voor het profiel van propionvetzuren (0.23% colistine en 0.32%, 0.36%, 0.37% additieven) en totale zuren (0.67% colistine en 0.97% additieven) in de blindedarm. Suppletie met verschillende samenstellingen en concentraties van prebiotica en boterzuur kan colistine mogelijk vervangen bij het beheersen van diarree en het moduleren van de vluchtige productie van vetzuren in de blindedarm.

Viskweek vereist winterverzorging

In de winter vragen sommige activiteiten, zoals aquacultuur, meer aandacht van landelijke producenten. Met de komst van de kou stoppen de vissen met eten en normaal gesproken worden de behandelingen eenmaal per dag op sommige momenten verminderd.

aanpassing in opsluiting

Met de komst van de winter worden weiden droger en investeren veeboeren in opsluiting of semi-opsluiting. Binnen deze strategie dienen enkele knelpunten te worden gecorrigeerd zodat het vee maximale opbrengst kan uiten.

nl_NLNL