Μικρά σωματίδια που παρέχουν εξαιρετικά αποτελέσματα στον αγρό.

Έτσι λειτουργεί η γραμμή BioSolutions: από το μικρο για να μετατρέψει τη μακροεντολή. Μέσω της βιοτεχνολογίας, εξάγουμε μικροσωματίδια για να δημιουργήσουμε καινοτόμες λύσεις για την υγεία και τη διατροφή των ζώων.

Biofront

Οφέλη

Βιοϋδρο

Οφέλη

BioWall

Οφέλη

ζωηρή

Οφέλη

ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ