Små partiklar som ger bra resultat på fältet.

Så här fungerar BioSolutions-linjen: från mikro för att transformera makrot. Genom bioteknik extraherar vi mikropartiklar för att skapa innovativa lösningar för djurhälsa och näring.

Biofront

Fördelar

BioHydro

Fördelar

BioWall

Fördelar

livsgäst

Fördelar

DEN NÄSTA GRÄNSEN FÖR NÄRING