ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Επικοινωνία

Αν προτιμάτε, καλέστε: 0800 900 9002

ΠΡΟΣΟΧΗ! 

Το κανάλι δεοντολογίας ΔΕΝ πρέπει να χρησιμοποιείται για ερωτήσεις, παράπονα,
προτάσεις ή κριτικές σχετικά με τα παρεχόμενα προϊόντα και υπηρεσίες.
Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον Διαμεσολαβητή στη διεύθυνση Ouviria@yessinergy.com .

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ, ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ