Producerad med exklusiv patenterad process.

Maximal chelation.

Elements-linjen från Yes har den mest kompletta portföljen av organiska mineraler med höga kelationsgrader, stabilitet och biotillgänglighet. Elements-linjen använder aminosyraabsorptionsvägar, som inte interagerar negativt med fria metalljoner och når en högre koncentration i vävnader.

GRÖNT PATENT

År 2018 mottog Yes den gröna patentförseglingen från INPI (National Institute of Industrial Property) på grund av produktionsprocessen av mycket hållbara mineraler, som ger djur användningen av praktiskt taget 100% näringsämnen och låg generation av avfall. Vi är det enda företaget i världen som producerar organiska mineraler som innehar det gröna patentet.

grundämnen kalcium

Fördelar

COBALT-element

Fördelar

COPPER-element

Fördelar

CHROME-element

Fördelar

element järn

Fördelar

element MAGnesium

Fördelar

manganelement

Fördelar

element selen

Fördelar

Zinkelement

Fördelar

DEN NÄSTA GRÄNSEN FÖR NÄRING