Promotör olarak kolistinin yerini prebiyotikler ve bütirik asit alabilir. kreş domuz yavruları için büyüme

Bu çalışmanın amacı, bir büyüme destekleyicisi olarak kolistinin yerini almayı amaçlayan prebiyotikler ve sodyum bütiratın farklı konsantrasyonlarını ve ilkelerini değerlendirmekti. 22 günlükken sütten kesilmiş, ortalama başlangıç ağırlığı 5.475 ± 0.719 kg olan toplam 120 domuz yavrusu kullanıldı. Hayvanlar, aşağıdaki diyet katkı maddelerinin kullanımına karşılık gelen altı muamelede rastgele bloklar halinde dağıtıldı: T1) kolistin (40 ppm); T2) β-glukanlar/mannanoligosakkaritler (0.2%); T3) kalsiyum bütirat (0.1%); T4) β-glukanlar/mannanoligosakkaritler (0.1%) + fruktooligosakkaritler (0.01%) + galaktooligosakkaritler (0.09%); T5) β-glukanlar/mannanoligosakkaritler (0.1%) + fruktooligosakkaritler (0.03%) + galaktooligosakkaritler (0.07%); ve T6) β-glukanlar/mannanoligosakkaritler (0.1%) + fruktooligosakkaritler (0.05%) + galaktooligosakkaritler (0.05%). Sonuçlar, değerlendirilen fazların hiçbirinde performans parametrelerinin hiçbiri için tedaviler arasında fark olmadığını gösterdi. Diyare insidansı ve yoğunluğu için sonuçlar, alternatif katkı maddeleri ile yapılan tedavilerin, kolistin ile tedavi edilen grubunkine benzer etkiler gösterdiğini göstermektedir. Çekumdaki propiyonik yağ asitleri (0.23% kolistin ve 0.32%, 0.36%, 0.37% katkı maddeleri) ve toplam asitler (0.67% kolistin ve 0.97% katkı maddeleri) profili açısından anlamlı bir fark bulundu. Farklı bileşimler ve konsantrasyonlarda prebiyotikler ve bütirik asit takviyesi, ishali kontrol etmede ve çekumdaki yağ asitlerinin uçucu üretimini modüle etmede kolistinin yerini alabilir.

tr_TRTR