Prebiotika och smörsyra kan ersätta kolistin som promotor för tillväxt för spädgrisar

Syftet med detta arbete var att utvärdera de olika koncentrationerna och principerna för prebiotika och natriumbutyrat, i syfte att ersätta kolistin som tillväxtfrämjare. Totalt användes 120 smågrisar, avvanda vid 22 dagars ålder, med en genomsnittlig initialvikt på 5,475 ± 0,719 kg. Djuren fördelades i randomiserade block, i sex behandlingar, vilket motsvarade användningen av följande diettillsatser: T1) kolistin (40 ppm); T2) p-glukaner/mannanoligosackarider (0,2%); T3) kalciumbutyrat (0,1%); T4) p-glukaner/mannanoligosackarider (0,1%) + fruktooligosackarider (0,01%) + galaktooligosackarider (0,09%); T5) p-glukaner/mannanoligosackarider (0,1%) + fruktooligosackarider (0,03%) + galaktooligosackarider (0,07%); och T6) p-glukaner/mannanoligosackarider (0,1%) + fruktooligosackarider (0,05%) + galaktooligosackarider (0,05%). Resultaten visade att det inte fanns någon skillnad mellan behandlingar för någon av prestationsparametrarna i någon av de utvärderade faserna. För incidensen och intensiteten av diarré indikerar resultaten att behandlingar med alternativa tillsatser visade effekter liknande de för gruppen som behandlades med kolistin. En signifikant skillnad hittades för profilen av propionfettsyror (0,23% colistin och 0,32%, 0,36%, 0,37% tillsatser) och totala syror (0,67% colistin och 0,97% tillsatser) i cecum. Tillskott med olika sammansättningar och koncentrationer av prebiotika och smörsyra kan lätt ersätta colistin för att kontrollera diarré och modulera den flyktiga produktionen av fettsyror i blindtarmen.

sv_SESV